Τ. 213 0381374

υπηρεσιεσ

11 2

Ηλεκτρολογικές
μελέτες

Από 300€
33

Συντηρήσεις Κτιρίων

Από 350€
22

Smart Home
knx partner

Από 140€
44

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε βιομηχανίες

Από 8000€
55

Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Από 3€ /τ.μ.

99

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε οικίες

Από 60€

77

Ανακαινίσεις

Από 700€

98

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

Από 20€ /τ.μ.

66

Σύστημα ασφαλείας Εγκατάσταση συναγερμού

Από 300€

88

Ηλεκτρολογικά σε επαγγελματικούς χώρους

Από 900€

Οι εγκαταστάσεις στις οποίες ειδικευόμαστε είναι οι εξής:

– Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (χαμηλής και μέσης τάσης)

– Υποσταθμοί μέσης / χαμηλής τάσης

– Συστήματα πυρανίχνευσης / πυροπροστασίας

– Συστήματα διαχείρισης κτιρίων

– Συστήματα ασφαλείας (CCTV / Συναγερμός / Access control / Intrusion alarm)

– Τηλεπικοινωνιακά συστήματα (δομημένη καλωδίωση , δίκτυα Η/Υ)

– Κεντρικά συστήματα κεραιών (επίγεια – δορυφορικά)

– Ηλεκτρογεννήτριες, UPS

– Ηχητικά συστήματα (public announcements)

– Αντικεραυνική προστασία

– Θεμελιακή γείωση

– Φωτοβολταϊκα

– Έξυπνο σπίτι

– Συντηρήσεις κτιρίων

– Ανακαινίσεις καταστημάτων, οικιών κλπ

– Ηλεκτρολογικές μελέτες

– Θυροτηλεοράσεις

– Επαγγελματικός φωτισμός

– Διόρθωση συνημιτόνου

– Εξοικονόμηση ενέργειας σε επαγγελματικά και οικιακά κτίρια

– Ηλεκτρολογικοί πίνακες

– Δίκτυα οπτικών ινών

– Έκδοση πιστοποιητικών – Φάκελοι για ΔΕΗ