Τ. 213 0381374

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς κάθε νέα εγκατάσταση οφείλει να διαθέτει προστασία της ανθρώπινης ζωής με χρήση αυτόματου διακόπτη διαρροής (ή κοινώς ρελέ διαρροής). Ο διακόπτης αυτός διακόπτει την παροχή σε περίπτωση που εντοπίσει στην εγκατάσταση ρεύμα διαρροής προς τη γη από κάποια ηλεκτρική συσκευή, Αυτό το ρεύμα διαρροής οφείλεται στις ελαττωματικές μονώσεις των ηλεκτρικών συσκευών΄λόγω φθοράς, υπερβολικής φόρτισης, ή εσφαλμένης χρήσης.

Σημείωση:Οι διακόπτες διαρροής καλό είναι να ελέγχονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα για την σωστή τους λειτουργία.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Όπως προβλέπεται και στους κανονισμούς μικρές ή μεγάλες μεταβολές της τάσης τροφοδότησης, όπως περιστασιακές βυθίσεις ή διακοπές της τάσης, υπερτάσεις ως προς γη κ.α. είναι αναπόφευκτες αφού μπορεί να οφείλονται σε φυσικά φαινόμενα (π.χ. κεραυνούς, πτώση δέντρων), σε τυχαίες βλάβες, σε παρεμβάσεις τρίτων και σε άλλα απρόβλεπτα αίτια.

Για τους λόγους αυτούς πέρα από τα μέτρα προστασίας που λαμβάνει η ΔΕΗ για την ελαχιστικοποίηση των επιπτώσεων από τυχόν μεταβολές της τάσης οι καταναλωτές μπορούν προεραιτικά να εγκαθιστούν κατάλληλες προστατευτικές διατάξεις (επιτηρητές, σταθεροποιητές τάσης, συστήματα αδιάλειπτης τροφοδότησης ισχύος κλπ) στην εσωτερική ηλεκτρική τους εγκατάσταση, ώστε να προλαμβάνεται η πρόκληση ζημιών ή η εμφάνιση ανωμαλιών στη λειτουργία των συσκευών τους, εφόσον οι συσκευές δεν διαθέτουν τέτοιες διατάξεις από την κατασκευή τους.

Σημειώνουμε δε πως το κόστος προμήθειας και τοποθέτησης αυτών των διατάξεων δεν είναι απαγορευτικό αν αναλογιστούμε το κόστος αντικατάστασης μιας ευαίσθητης ηλεκτρικής συσκευής (π.χ. τηλεόρασης, Η/Υ, στερεοφωνικό κλπ.)