Τ. 213 0381374

Μελeτη Φωτισμοy

Μελέτη Φωτισμού

Με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων φωτορεαλισμού όπως είναι τα λογισμικά DIALUX και RELUX γίνεται μελέτη των χώρων για την εύρεση της βέλτιστης λύσης στον φωτισμό τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών χώρων. Κάθε μελέτη είναι μοναδική και ξεκινάει από τις απαιτήσεις και το προσωπικό γούστο του πελάτη. Δίνονται πιθανές λύσεις και δημιουργείται φωτορεαλιστικό μοντέλο ώστε ο πελάτης να έχει μια αρκετά ικανοποιητική εικόνα του αποτελέσματος.