Τ. 213 0381374

Ηλεκτρολογικες εγκαταστασεις σε βιομηχανιες

Περιγραφή εργασιών για βιομηχανικές εγκαταστάσεις
 • Εκπόνηση μελέτης φορτίων που θα χρησιμοποιηθούν ανάλογα με το είδος του βιομηχανικού χώρου και τις επιμέρους ανάγκες.
 • Έκδοση όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών – βεβαιώσεων για τη μόνιμη ηλεκτροδότηση από την ΔΕΗ.
 • Εκπόνηση μελέτης φωτισμού ανάλογα με την χωροταξία και τις ανάγκες, είτε πρόκειται για χώρο γραφείων, είτε για χώρο μηχανημάτων. Στην μελέτη αυτή προτείνονται και τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.
 • Τοποθέτηση εργοταξιακού πίνακα και προμήθεια πιστοποιητικού εργοταξιακής παροχής για προσωρινή ηλεκτροδότηση του κτίσματος από την ΔΕΗ (απαραίτητο για την εργασία των συνεργείων).
 • Συζήτηση με τον πελάτη για τον καθορισμό των θέσεων των σημείων (πριζών, διακοπτών) ανάλογα με τη διαρρύθμιση των χώρων και τις ανάγκες του χρήστη.
 • Καθορισμός σημείων συλλογής ασθενών και ισχυρών ρευμάτων (πίνακες ασθενών και ισχυρών ρευμάτων αντίστοιχα).

Για χωνευτή εγκατάσταση

 • Σκάψιμο τοιχίων με κομπρεσέρ ή ειδική φρέζα ανάλογα με τις προδιαγραφές του κτιρίου.
 • Τοποθέτηση σωληνώσεων, κουτιών διακοπτών και κουτιών διακλάδωσης.
 • Τοποθέτηση καλωδίων και εκτέλεση απαραίτητων διακλαδώσεων.
 • Τοποθέτηση πινάκων και ραγοϋλικού.
 • Μετά τον 1ο χρωματισμό των τοιχίων τοποθετούμε τους μηχανισμούς μόνο των πριζοδιακοπτών. Στην συνέχεια ηλεκτροδοτείται και ελέγχεται όλη η εγκατάσταση για τυχόν βλάβες.
 • Μετά το τελικό στάδιο χρωματισμού τοποθετούνται τα εξωτερικά πλαίσια των πριζοδιακοπτών, οι μετώπες των πινάκων και εάν αυτό ζητηθεί τοποθετούνται τα φωτιστικά σώματα.

Για επιφανειακή εγκατάσταση

 • Τοποθέτηση σχάρας καλωδίων, πλαστικού ηλεκτρολογικού καναλιού ή πλαστικού ηλεκτρολογικού σωλήνα βαρέως τύπου κατάλληλου μεγέθους για την όδευση των καλωδίων και τοποθέτηση των πριζοδιακοπτών. Για τοποθέτηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων επιφανειακά σε μεταλλικά κτίρια ή κτίρια με πανελ χρησιμοποιείται εξειδικευμένο μηχάνημα τοποθέτησης στηριγμάτων τα οποία είναι υψηλών προδιαγραφών και δεν προκαλούν ρόβλημα στατικότητας στα κτίρια ή στις επιφάνειες.
 • Τοποθέτηση καλωδίων και εκτέλεση απαραίτητων διακλαδώσεων.
 • Τοποθέτηση πινάκων και ραγοϋλικού.
 • Τοποθέτηση πριζοδιακοπτών, ηλεκτροδότηση εγκατάστασης και έλεγχος για τυχόν βλάβες.