Τ. 213 0381374

Ηλεκτρολογικες εγκαταστασεις σε οικιες

Περιγραφή ηλεκτρολογικών εργασιών για νέες οικίες

ΣΤΑΔΙΟ Α (Σχέδια + Μπετά) Συζήτηση με τον πελάτη για καθορισμό των φορτίων της εγκατάστασης ώστε να αποφασιστεί η παροχή που θα ζητηθεί από την ΔΕΗ για την κάλυψη των αναγκών της οικίας (δωρεάν μελέτη). Τοποθέτηση θεμελιακής γείωσης και τριγώνου γείωσης όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς για τις νέες οικίες. Τοποθέτηση εργοταξιακού πίνακα και προμήθεια πιστοποιητικού εργοταξιακής παροχής για προσωρινή ηλεκτροδότηση της οικοδομή από την ΔΕΗ (απαραίτητο για την εργασία των συνεργείων). Στο στάδιο αυτό αναλαμβάνουμε την διαδικασία καθορισμού θέσης του Pillar στο οποίο θα τοποθετηθεί ο μόνιμος μετρητής της ΔΕΗ και παρέχονται όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά – βεβαιώσεις που αφορούν τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Σωλήνωση αναμονών φωτισμού (π.χ. κουτιά για φωτιστικά τύπου σποτ στα μπαλκόνια, εξωτερικός φωτισμός σε κολωνάκια ή μάντρα) και σωλήνωση αναμονών για αντλιες. Σωλήνωση αναμονών για παροχή -ές από ΔΕΗ (αφορά τη μόνιμη ηλεκτροδότηση του κτίσματος)

ΣΤΑΔΙΟ Β (Χτισίματα) Συζήτηση με τον πελάτη για τον καθορισμό των θέσεων των σημείων (πριζών, διακοπτών) ανάλογα με τη διαρρύθμιση των δωματίων και τις ανάγκες του χρήστη. Καθορισμός σημείων συλλογής ασθενών και ισχυρών ρευμάτων (πίνακες ασθενών και ισχυρών ρευμάτων αντίστοιχα). Στη φάση αυτή και την προηγούμενη θα απαιτηθεί συνεργασία και με τον εγκαταστάτη υδραυλικό ώστε να αποφευχθεί π.χ η τοποθέτηση πρίζας στο σημείο που θα τοποθετηθεί ένα σώμα καλοριφέρ. Σκάψιμο τοιχίων με κομπρεσέρ ή ειδική φρέζα ανάλογα με τις προδιαγραφές του κτιρίου. Τοποθέτηση σωληνώσεων, κουτιών διακοπτών και κουτιών διακλάδωσης.

ΣΤΑΔΙΟ Γ (Επιχρίσματα) Τοποθέτηση καλωδίων και εκτέλεση απαραίτητων διακλαδώσεων Τοποθέτηση πινάκων και ραγοϋλικού

ΣΤΑΔΙΟ Δ (Χρωματισμοί) Μετά τον 1ο χρωματισμό των τοιχίων τοποθετούμε τους μηχανισμούς μόνο των πριζοδιακοπτών. Στην συνέχεια ηλεκτροδοτείται και ελέγχεται όλη η εγκατάσταση για τυχόν βλάβες. Μετά το τελικό στάδιο χρωματισμού τοποθετούνται τα εξωτερικά πλαίσια των πριζοδιακοπτών, οι μετώπες των πινάκων και εάν αυτό ζητηθεί τοποθετούνται τα φωτιστικά σώματα.