Τ. 213 0381374

Ηλεκτρολογικες Εγκαταστασεις

Η εταιρεία μας προσφέρει τις υπηρεσίες της σε όλο το εύρος των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων είτε αυτές είναι σε οικίες, είτε σε επαγγελματικούς χώρους, είτε σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Κάποιες από τις εργασίες στις οποίες ειδικευόμαστε είναι οι εξής:

 • – Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (Χαμηλής και Μέσης Τάσης)
 • – Δομημένη καλωδίωση (Τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, δίκτυα Η/Υ)
 • – Συστήματα ασφαλείας (Συναγερμοί, πυρανίχνευση, CCTV)
 • – Κεντρικά συστήματα κεραιών (επίγεια – δορυφορικά)
 • – Έκδοση πιστοποιητικών – Φάκελοι για ΔΕΗ
 • – Αυτοματισμοί – Έξυπνο σπίτι
 • – Επαγγελματικός φωτισμός
 • – Θεμελιακή γείωση – Αντικεραυνική προστασία
 • – Φωτοβολταϊκα συστήματα
 • – Εξοικονόμηση ενέργειας σε επαγγελματικά και οικιακά κτίρια
 • – Ηλεκτρολογικοί πίνακες
 • – Ηλεκτρογεννήτριες, UPS
 • – Δίκτυα οπτικών ινών
Κύριο μέλημα της εταιρείας μας είναι η εκτέλεση των εργασιών με βάση την νομοθεσία αλλά και την καλή πρακτική. Φροντίζουμε οι εργασίες να εκτελούνται σε συνθήκες ασφάλειας τόσο για το προσωπικό μας όσο και για τις συνεργαζόμενες εταιρείες. Για τον καθένα από εμάς που ψάχνει ένα ηλεκτρολογικό συνεργείο για την κατασκευή των ηλεκτρολογικών του εγκαταστάσεων, η επιλογή του ηλεκτρολόγου πρέπει να γίνεται με γνώμονα και κριτήριο όχι μόνο την οικονομικότερη προσφορά αλλά και την αρτιότερη τεχνικά εργασία. Η ασφάλεια στην κατασκευή μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης όμως, δεν περιορίζεται μόνο στην φάση της κατασκευής, αλλά είναι πολύ σημαντική στην φάση της λειτουργίας της. Παρακάτω ενδεικτικά αναφέρουμε τα στάδια που ακολουθούνται κατά την κατασκευή μιας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στην γενική κατηγορία των νέων οικιών. Έτσι μπορείτε εύκολα να δείτε πότε πρέπει να επικοινωνήσετε με τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη ή πότε πρέπει να ξεκινήσετε την συνεργασία σας μαζί του για τα ηλεκτρολογικά.

Περιγραφή ηλεκτρολογικών εργασιών σε νέες οικίες

ΣΤΑΔΙΟ Α (Σχέδια + Μπετά) – Συζήτηση με τον πελάτη για καθορισμό των φορτίων της εγκατάστασης ώστε να αποφασιστεί η παροχή που θα ζητηθεί από την ΔΕΗ για την κάλυψη των αναγκών της οικίας (δωρεάν μελέτη). – Τοποθέτηση θεμελιακής γείωσης και τριγώνου γείωσης όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς για τις νέες οικίες. – Τοποθέτηση εργοταξιακού πίνακα και προμήθεια πιστοποιητικού εργοταξιακής παροχής για προσωρινή ηλεκτροδότηση της οικοδομή από την ΔΕΗ (απαραίτητο για την εργασία των συνεργείων). Στο στάδιο αυτό αναλαμβάνουμε την διαδικασία καθορισμού θέσης του Pillar στο οποίο θα τοποθετηθεί ο μόνιμος μετρητής της ΔΕΗ και παρέχονται όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά – βεβαιώσεις που αφορούν τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. – Σωλήνωση αναμονών φωτισμού (π.χ. κουτιά για φωτιστικά τύπου σποτ στα μπαλκόνια, εξωτερικός φωτισμός σε κολωνάκια ή μάντρα) και σωλήνωση αναμονών για αντλίες. – Σωλήνωση αναμονών για παροχή -ές από ΔΕΗ (αφορά τη μόνιμη ηλεκτροδότηση του κτίσματος) ΣΤΑΔΙΟ Β (Χτισίματα) – Συζήτηση με τον πελάτη για τον καθορισμό των θέσεων των σημείων (πριζών, διακοπτών) ανάλογα με τη διαρρύθμιση των δωματίων και τις ανάγκες του χρήστη. – Καθορισμός σημείων συλλογής ασθενών και ισχυρών ρευμάτων (πίνακες ασθενών και ισχυρών ρευμάτων αντίστοιχα). Στη φάση αυτή και την προηγούμενη θα απαιτηθεί συνεργασία και με τον εγκαταστάτη υδραυλικό ώστε να αποφευχθεί π.χ η τοποθέτηση πρίζας στο σημείο που θα τοποθετηθεί ένα σώμα καλοριφέρ. – Σκάψιμο τοιχίων με κομπρεσέρ ή ειδική φρέζα ανάλογα με τις προδιαγραφές του κτιρίου. – Τοποθέτηση σωληνώσεων, κουτιών διακοπτών και κουτιών διακλάδωσης. ΣΤΑΔΙΟ Γ (Επιχρίσματα) – Τοποθέτηση καλωδίων και εκτέλεση απαραίτητων διακλαδώσεων – Τοποθέτηση πινάκων και ασφαλειοϋλικού