Τ. 213 0381374

Φωτοβολταϊκα Συστηματα

Η εξάρτηση όλων των νοικοκυριών από την ηλεκτρική ενέργεια είναι ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός. Επίσης αδιαμφισβήτητο γεγονός είναι η στροφή όλων των χωρών σε ήπιες και ανανεώσιμες πηγές παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος τόσο για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος όσο και λόγω της σημαντικής μείωσης των παγκόσμιων ενεργειακών αποθεμάτων (πετρελαίου, λιγνίτη, φυσικού αερίου κλπ).

Η ηλιακή ακτινοβολία και η εκμετάλλευσή της μέσω των φωτοβολταϊκών συστημάτων έχει ιδιαίτερη εφαρμογή στην χώρα μας όπου η ηλιοφάνεια είναι έντονη τις περισσότερες εποχές του χρόνου.

Τα τμήματα που αποτελούν ένα φωτοβολταϊκό σύστημα είναι τα παρακάτω:

• Ηλιακά πάνελ τα οποία συλλέγουν την ηλιακή ακτινοβολία και τη μετατρέπουν σε ρεύμα DC (συνεχές ρεύμα)

• Μετατροπέας ο οποίος μετατρέπει την ηλιακή ακτινοβολία σε εναλλασσόμενο ηλεκτρικό ρεύμα δικτύου (AC)

• Συσσωρευτές (ή μπαταρίες) για την αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας.

Μέχρι το τέλος του 2019 είναι σε ισχύ το «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φ/Σ» το οποίο επιτρέπει σε μικρές φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις (μέχρι 10kWp) να «πωλούν» στο διασυνδεδεμένο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας ρεύμα. Τα φωτοβολταϊκά αυτά συστήματα θα πρέπει να είναι τοποθετημένα σε στέγες οικιών, ταράτσες ή δώματα ή ακόμη και σε βοηθητικούς χώρους και βεράντες.

Για την διασύνδεση με το δίκτυο και την πώληση του ρεύματος δεν απαιτείται κάποια ιδιαίτερη διαδικασία παρά μόνο η υπογραφή σύμβασης με την ΔΕΗ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοτική χρήση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος είναι η μελέτη της εγκατάστασης και φυσικά η ορθή εφαρμογή της. (π.χ. η τοποθέτηση των πάνελ με λάθος προσανατολισμό μπορεί να μειώσει έως και 40% την απόδοση μιας εγκατάστασης).

Πέραν της παραπάνω κατηγορίας τα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την ηλεκτροδότηση εγκαταστάσεων τα οποία δεν είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. αγροτικές εγκαταστάσεις, ραντάρ, κτίρια απομονωμένα και σε μεγάλες αποστάσεις από το ηλεκτρικό δίκτυο).

Η γενική διαδικασία που ακολουθείται για μια εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων είναι η ακόλουθη:

• Σύνταξη προμελέτης (μαζί με 1η αυτοψία)

• Κατάθεση φακέλου για ΔΕΗ

• Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων

• Συντήρηση εγκαταστάσεων