Τ. 213 0381374

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η εταιρεία ξεκίνησε να διεισδύει στην Ελληνική αγορά στις αρχές του 2001. Από τότε με αργά αλλά σταθερά βήματα αυξάνει το προσωπικό της ενώ αυξάνεται και ο τζίρος των έργων που αναλαμβάνουμε.

 

Οι εγκαταστάσεις στις οποίες ειδικευόμαστε είναι οι εξής:

· Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (χαμηλής και μέσης τάσης)
· Υποσταθμοί μέσης / χαμηλής τάσης

· Συστήματα πυρανίχνευσης / πυροπροστασίας

· Συστήματα ασφαλείας (CCTV / Access control / Intrusion alarm)

· Τηλεπικοινωνιακά συστήματα (δομημένη καλωδίωση , δίκτυα Η/Υ)

· Κεντρικά συστήματα κεραιών (επίγεια – δορυφορικά)

· Έκδοση πιστοποιητικών – Φάκελοι για ΔΕΗ

· Επαγγελματικός φωτισμός

· Θεμελιακή γείωση

· Φωτοβολταϊκα

· Συστήματα διαχείρισης κτιρίων

· Εξοικονόμηση ενέργειας σε επαγγελματικά και οικιακά κτίρια

· Ηλεκτρολογικοί πίνακες

· Ηλεκτρογεννήτριες, UPS

· Ηχητικά συστήματα (public announcements)

· Αντικεραυνική προστασία

· Διόρθωση συνημιτόνου

· Δίκτυα οπτικών ινών

 

Κύριο μέλημα της εταιρείας μας είναι η εκτέλεση των εργασιών με βάση την νομοθεσία αλλά και την καλή πρακτική. Φροντίζουμε οι εργασίες να εκτελούνται σε συνθήκες ασφάλειας τόσο για το προσωπικό μας όσο και για τις συνεργαζόμενες εταιρείες.
Στο προσωπικό της εταιρείας μας περιλαμβάνονται τόσο διπλωματούχοι μηχανικοί, υπομηχανικοί αλλά και τεχνίτες ειδικευμένοι σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

 

Επίσης ένα σημαντικό κομμάτι της εργασίας του ηλεκτρολόγου είναι και η συντήρηση των εγκαταστάσεων ώστε να επιμηκύνεται ο χρόνος λειτουργίας τους αλλά και για την αποφυγή βλαβών που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσουν σε διακοπή παραγωγής (βιομηχανία) κλπ.

 

Επιθυμία μας να δημιουργούμε σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας και το πετυχαίνουμε με την συνέπεια, την υπευθυνότητα και τον επαγγελματισμό μας.