Τ. 213 0381374

Εγκατάσταση Συναγερμού

Στην σημερινή εποχή, τα περιστατικά βίας και εγκληματικότητας έχουν πολλαπλασιαστεί με αποτέλεσμα όλοι να φοβούνται πρώτιστα για την ασφάλεια των ίδιων και της οικογένειάς του και δευτερευόντως για την ασφάλεια τςη περιουσίας τους. Η εγκατάσταση συστήματος συναγερμού απαραίτητη πλέον σε οποιαδήποτε οικία ή επαγγελματικό χώρο βοηθάει στην μερική αποτροπή των κακόβουλων πράξεων και εισβολέων.

Η εγκατάσταση συστήματος συναγερμού είναι ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης της οικίας ή του επαγγελματικού μας χώρου. Σημαντική λεπτομέρεια η εγκατάσταση να γίνει από συνεργείο πιστοποιημένο και το οποίο να διαθέτει τις απαραίτητες άδειες.

Ένα τυπικό σύστημα συναγερμού αποτελείται από τα εξής εξαρτήματα:

• Πίνακας ελέγχου Ο πίνακας ελέγχου είναι η καρδιά του συστήματος συναγερμού. Συνήθως τοποθετείται εντός μεταλλικού ερμαρίου, μαζί με μπαταρία που προσφέρει αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Ο πίνακας προγραμματίζεται ειδικά για την εγκατάστασή μας. Υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης ειδικής κάρτας επικοινωνίας μέσω της οποίας θα στέλνεται μήνυμα στο κινητό μας για έγκαιρη ενημέρωση σε περίπτωση προβλήματος.

• Πληκτρολόγιο Το πληκτρολόγιο είναι το εξάρτημα μέσω του οποίου γίνεται ο έλεγχος και ο προγραμματισμός του συστήματος συναγερμού. Η θέση που τοποθετείται είναι δίπλα στην θύρα εισόδου, καθώς υπάρχει συγκεκριμένος χρονικός περιορισμός για την ενεργοποίηση και απενεργοποίησή του. Όπως ήδη αναφέραμε όμως το πληκτρολόγιο χρησιμοποιείται και για τον προγραμματισμό. Μας δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες για την λειτουργία του σωστή ή μη, εάν ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός, πότε και από ποιο αισθητήριο ελέγχου κλπ., ενώ προσφέρεται μια μεγάλη γκάμα σχεδίων και δυνατοτήτων.

• Μαγνητικές επαφές Οι μαγνητικές επαφές τοποθετούνται στα ανοίγματα του κτιρίου(πόρτες, παράθυρα, ρολά). Συνήθως τοποθετούνται εντός των κουφωμάτων τόσο για αισθητικούς λόγους όσο και για μεγαλύτερη ασφάλεια και αποτελούνται από 2 μέρη (μια σταθερή και μια μετακινούμενη επαφή). Σε περίπτωση μεγάλων παραθύρων (π.χ. βιτρίνες καταστημάτων) τοποθετείται αισθητήρας θραύσης κρυστάλλων.

• Radar (αισθητήρες κίνησης) Ο αισθητήρας κίνησης όπως υποδηλώνεται και από το όνομά του ανιχνεύει εάν υπάρχει κίνηση στον χώρο που καλύπτει. Τοποθετούνται στους τοίχους σε συγκεκριμένο ύψος ενώ ανιχνευτές κίνησης εξωτερικού χώρου τοποθετούνται σε μπαλκόνια, πιλοτές κλπ. Στην περίπτωση εξωτερικών ανιχνευτών γίνονται ειδικές ρυθμίσεις για να μην ενεργοποιούνται σε περίπτωση π.χ. κίνησης ζώου.

• Φαροσειρήνα (Εξωτερική & Εσωτερική) Η εξωτερική φαροσειρήνα είναι το εξάρτημα που ενημερώνει όταν υπάρχει κάποια παραβίαση ή κάποιο άλλο πρόβλημα. Τοποθετείται ψηλά σε σημείο το οποίο να είναι μεν εμφανές αλλά στο οποίο η πρόσβαση να είναι δύσκολη. Είναι τοποθετημένη σε μεταλλικό πίνακα στον οποίο τοποθετείται και μπαταρία για αυτονομία λειτουργίας. Στο ερμάριο αυτό τοποθετείται ένας ελεγκτής (tamper) ο οποίος δίνει σήμα παραβίασης εάν κάποιος ανοίξει την πόρτα του. Επιπρόσθετα υπάρχει φάρος ο οποίος παρέχει και οπτική ένδειξη. Σαν πρόσθετη προφύλαξη τοποθετούμε και 2η σειρήνα εντός του κτιρίου ή σε κάποιο προφυλαγμένο σημείο, ώστε ακόμη κι αν εξουδετερωθεί η εξωτερική φαροσειρήνα να υπάρξει εναλλακτικός τρόπος ειδοποίησης.