Τ. 213 0381374

Εγκατάσταση κεραιών

ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: (ΑΠΟ 90 €)

Αφορά εγκατάσταση σε μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και συγκροτήματα κατοικιών κλπ. και περιλαμβάνει τα παρακάτω. -Αντικατάσταση κεντρικής κεραίας επίγειου δικτύου (προμήθεια, τοποθέτηση) – Προμήθεια, τοποθέτηση διακλαδωτήρα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε μια εγκατάσταση κεντρικής κεραίας επίγειας τηλεόρασης είναι τα παρακάτω:

  • – Κεραία επίγειας τηλεόρασης η οποία χρησιμοποιείται για την λήψη σημάτων DIGEA, VHF, UHF και FM
  • – Ιστός κεραίας κατάλληλου ύψους ώστε να μειώνεται η απώλεια σήματος
  • – Σύνδεσμοι για κατάλληλη στερέωση του ιστού επί τοιχίου ή όπου απαιτείται
  • – Διακλαδωτήρες 1:2, 1:4, 1:6 κλπ ανάλογα με τις εξόδους σήματος που απαιτούνται (π.χ. αριθμός διαμερισμάτων ή αριθμός λήψεων σε περίπτωση ακτινωτής διάταξης καλωδίωσης)
  • – Ενισχυτής τοποθετημένος σε κατάλληλο πινακάκι με όλα τα απαραίτητα υλικά για ενίσχυση του σήματος ώστε να υπερκαλύπτονται οι απώλειες μεταφορές και να υπάρχει άριστο σήμα σε όλες τις λήψεις
  – Καλώδιο ομοαξονικό 75 Ohm το οποίο επιδιώκουμε να είναι χωρίς άσκοπες ενώσεις οι οποίες αυξάνουν τις απώλειες του σήματος.

Αντίστοιχα σε μια εγκατάσταση κεντρικής κεραίας δορυφορικής τηλεόρασης είναι τα παρακάτω:

  • – Κεραία δορυφορική (πιάτο) η οποία χρησιμοποιείται για την λήψη δορυφορικών σημάτων.
  • Για την τοποθέτηση της κεραίας χρησιμοποιείται ειδικό όργανο (πεδιόμετρο) το οποίο σε συνδυασμό με τους δορυφόρους στους οποίους θέλουμε να συντονίσουμε το σύστημα μας βοηθάει στην εύρεση του κατάλληλου προσανατολισμού τοποθέτησης του πιάτου.
  • – Ιστός κεραίας κατάλληλου ύψους ώστε να μειώνεται η απώλεια σήματος
  • – Σύνδεσμοι για κατάλληλη στερέωση του ιστού επί τοιχίου ή όπου απαιτείται
  • – Διακλαδωτήρες (LNB) δορυφορικού σήματος 1:2, 1:4, 1:6 κλπ ανάλογα με τις εξόδους σήματος που απαιτούνται (π.χ. αριθμός διαμερισμάτων ή αριθμός λήψεων σε περίπτωση ακτινωτής διάταξης καλωδίωσης)
  • – Σύστημα ενίσχυσης δορυφορικού σήματος τοποθετημένο σε κατάλληλο πινακάκι με όλα τα απαραίτητα υλικά για ενίσχυση του σήματος ώστε να υπερκαλύπτονται οι απώλειες μεταφορές και να υπάρχει άριστο σήμα σε όλες τις λήψεις
  – Καλώδιο δορυφορικό ομοαξονικό το οποίο επιδιώκουμε να είναι χωρίς άσκοπες ενώσεις οι οποίες αυξάνουν τις απώλειες του σήματος.