Τ. 213 0381374

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η ΡΑΛΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ πρωτοστατεί για πάνω από 20 χρόνια στο χώρο των ηλεκτρολογικών μελετών - εγκαταστάσεων σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η ΡΑΛΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ πρωτοστατεί για πάνω από 20 χρόνια στο χώρο των ηλεκτρολογικών μελετών - εγκαταστάσεων σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η ΡΑΛΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ πρωτοστατεί για πάνω από 20 χρόνια στο χώρο των ηλεκτρολογικών μελετών - εγκαταστάσεων σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους.

Ηλεκτρικό φως γραφείου

ΡΑΛΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΑΠΟ ΤΟ 2001

Η πολυετής παρουσία μας στον κλάδο των κατασκευών και ειδικά στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που προσφέρουμε, η συνέπειά μας, ο επαγγελματισμός μας αλλά και οι σχέσεις εμπιστοσύνης που αναπτύσσουμε με τους πελάτες μας, έχουν ως αποτέλεσμα την εδραίωση μας στο χώρο αυτό.

Το προσωπικό μας διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία για την εκτέλεση κάθε είδους ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (ισχυρών και ασθενών ρευμάτων), επισκευές βλαβών, συντήρηση υφιστάμενων εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεις τύπου έξυπνο σπίτι, εξοικονόμηση ενέργειας κλπ. Η εκτέλεση όλων των εργασιών επιβλέπεται πάντα από πτυχιούχο ηλεκτρολόγο μηχανικό.

Επίσης η εταιρεία μας διαθέτει τα απαραίτητα πιστοποιημένα όργανα ελέγχου για την έκδοση Πιστοποιητικού ΔΕΗ (Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη) σύμφωνα με τους ισχύοντες νέους κανονισμούς. Πάντα πριν την έκδοση του πιστοποιητικού προηγείται έλεγχος της εγκατάστασης.

Σκοπός της ιστοσελίδας αυτής είναι να σας παρουσιάσει παλιές αλλά και νέες εργασίες μας, αλλά και να σας προσφέρει βοήθεια στην κατανόηση των σταδίων που απαιτούνται για το «χτίσιμο» μιας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και ποιες πρέπει να είναι οι δικές σας ενέργειες. Επίσης σας προσφέρουμε ενδεικτικά κοστολόγια εργασιών με τη βοήθεια των οποίων μπορείτε να έχετε μια σχετικά εύκολη εκτίμηση κόστους των εργασιών που σας ενδιαφέρουν.

Αναλαμβάνουμε άμεσα, υπεύθυνα και με συμφέρουσες τιμές οποιαδήποτε μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση ηλεκτρολογικού έργου.

eikona grafeio marousi 2021 reception2 1 rotated

ΡΑΛΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΑΠΟ ΤΟ 2001

Η πολυετής παρουσία μας στον κλάδο των κατασκευών και ειδικά στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που προσφέρουμε, η συνέπειά μας, ο επαγγελματισμός μας αλλά και οι σχέσεις εμπιστοσύνης που αναπτύσσουμε με τους πελάτες μας, έχουν ως αποτέλεσμα την εδραίωση μας στο χώρο αυτό ο οποίος πλήττεται ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση και οι διαθέσιμες δουλειές έχουν περιοριστεί σημαντικά.

Το προσωπικό μας διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία για την εκτέλεση κάθε είδους ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (ισχυρών και ασθενών ρευμάτων), επισκευές βλαβών, συντήρηση υφιστάμενων εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεις τύπου έξυπνο σπίτι, εξοικονόμηση ενέργειας κλπ. Η εκτέλεση όλων των εργασιών επιβλέπεται πάντα από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη.

Αναλαμβάνουμε άμεσα, υπεύθυνα και με χαμηλές τιμές οποιαδήποτε μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση ηλεκτρολογικού έργου.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ηλεκτρολογικές
μελέτες

Συντηρήσεις Κτιρίων

Smart Home
knx partner

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
σε βιομηχανίες

Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
σε οικίες

Ανακαινίσεις

Ηλεκτρολογικές εργασίες
& κόστος

Σύστημα ασφαλείας /
Εγκατάσταση συναγερμού

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
σε επαγγελματικούς χώρους

GALLERY